ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ανήλικοι αθλητές ιστιοπλοΐας, αιτήθηκαν προς την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία («Ε.Ι.Ο.»), την μεταγραφή τους σε άλλο αθλητικό σωματείο, η οποία δεν έγινε δεκτή λόγω μη συναίνεσης του αθλητικού τους σωματείου. Οι ανήλικοι αθλητές προσέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ, αιτούμενοι την ακύρωση του Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής...